Om skrifterna

 

Den digitala kundupplevelsen

– i en automatiserad värld

 

Ofattbart mycket information finns på nätet och vi tillbringar ofta flera timmar om dagen med att vara där. Ny teknik som analys av Big Data, Artificiell Intelligens och 3D-printning gör att allt mer kan personaliseras och göras anpassat för just dig eller ditt företag.

 

Hur når man genom bruset och hur kan man samarbeta och agera med befintliga kunder på nätet. Detta är två av de angelägna frågor som tas upp i skriften. För dem som finns i etablerade företag och organisationer sker dessutom en ibland snabb utmaning från digitala jättar som Google och Amazon men också från massor av små snabbrörliga start-uppbolag som gör disruptiva, ofta nischade lösningar.

 

Denna skrift handlar om hur man navigerar i den här snabbt föränderliga världen och ger kontakterna en personlig touch. Jag hoppas att du ska hitta många goda råd och synpunkter i den.

 

Publicerad juni 2016

Nr 6 – Den digitala kundupplevelsen

Nr 5 – Effektiv IT-styrning

 

IT-styrning har varit ett synnerligen viktigt område under en lång tid. Hur man styr IT är på många sätt helt avgörande för hur framgångsrik man är i sin verksamhet. Styrningen riskerar att bli komplex eftersom tekniken inte alltid är enkel och det ofta finns många intressenter att ta hänsyn till, såväl inom som utanför företaget.

Samtidigt behövs främst ett antal handfasta angreppssätt för att bli framgångsrik

i sin IT-styrning. Genom ett envist arbete har många lyckats bra, medan andra fortfarande brottas med hur detta ska läggas upp. Ingen är perfekt och de flesta kan lära av de goda exempel som finns.

 

På senare år har en ny typ av helt digitala aktörer dykt upp. Det är stora digitala jättar som Google och Amazon, men också massor av små start uppbolag som startar under enkla former. De arbetar ofta framgångsrikt på ett helt annat sätt än de etablerade företagen när det gäller innovation och att driva IT-utveckling. Vad kan de etablerade företagen lära av detta? Ett antal exempel och goda råd om bland annat detta finns i den här skriften om Effektiv IT-styrning!

 

Publicerad januari 2016

Nr 4 – Den smarta riskhanteringen

Den smarta riskhanteringen är den sista skriften för året och den beskriver risker med IT och hur de kan hanteras och minimeras på ett bra sätt.

Den första skriften, Den perfekta leverantören, handlar om kund-leverantörs­relationen. Den andra, Det framgångsrika projektet, har som tema hur man lyckas med projekt med stort IT-innehåll. Den tredje skriften, Den digitala affärs­omvandlingen, handlar om den allt intensivare omvandling som sker i affärs­strukturer med hjälp av IT och internet.

 

I Den smarta riskhanteringen som handlar om IT-risker och säkerhet har vi tagit hjälp av experter på allt från cyberattacker till hur den personliga integriteten kan skyddas på nätet. Vi har även intervjuat personer som har erfarenhet av vad som händer globalt och vad som händer på lagstiftningens område. Att vara företag och skydda sina tillgångar är viktigt, men minst lika viktigt är att se till att före­tagets kunder inte utsätts exempel­vis genom att information om dem läcker ut på nätet och att de därmed känner sin integritet hotad.

 

Skriften innehåller intervjuer med Per Furberg, Per Hellqvist och Marcus Sörlander.

Nr 3 – Den digitala omvandlingen

Vår första skrift i Arena för IT har titeln Den perfekta leverantören och den andra Det framgångsrika projektet. Här kommer den tredje skriften om ett synnerligen angeläget område, nämligen konsekvenserna av den digitala affärsutveckling som nu pågår. Vi vill ge en översikt över vad som händer inom området, men också sprida de goda exemplen. Detta genom ett stort antal praktiska, handfasta råd.

 

Skriften innehåller intervjuer med Klas Bendrik, Ronnie Bodinger och Ian Vännman. Den här gången har vi haft nöjet att samarbeta med Björn Erikson som mycket förtjänstfullt har bidragit till innehållet i Skrift nummer 3.

Nr 2 – Det framgångsrika projektet

Den första skriften hade temat den perfekta leverantören. Här kommer den andra skriften som handlar om ytterligare ett angeläget område, nämligen projekt med stort IT-innehåll. Skillnaden mellan dem som driver framgångsrika projekt och andra som åstadkommer ett mer mediokert resultat är väldigt stor. Med den här skriften vill vi fånga upp och sprida de goda exempel som finns och visa på hur man kan undvika de värsta fallgroparna.

Nr 1 – Den perfekta leverantören

 

Den första skriften handlar om kund–leverantörs-relationen. Den relationen har blivit allt viktigare när en allt större del av IT-tjänsterna nu kommer från externa leverantörer.

 

Det kan gälla komplexa tjänster som sourcingtjänster eller införande av ett nytt affärssystem. Men även inköp av traditionella IT-produkter (hårdvara och mjukvara) kan vara nog så svårt då det gäller att förstå produkternas livslängd, underhållskostnader och givetvis även projektkostnaden när de nya produkterna ska implementeras. 


 

Avsikten med denna skrift är att hjälpa både kunder och leverantörer 
med vad som krävs för att nå den perfekta relationen.

 

Skriften innehåller intervjuer med Anette Holm, CIO på Stockholms stad och Eva Gidlöf, styrelseproffs och tidigare vd på Tieto och Bankgirot.