Om författarna

Birgitta Klasén

Birgitta Klasén arbetar sedan 2006 som Senior IT Advisor (till CEO:s, CFO:s och CIO:s), Styrelsearbetare samt som författare (bland annat till böckerrna om “IT and Leadership”).

Utbildning: Civilingenjör teknisk fysik KTH, Ekonomutbildning och lärarutbildning vid Stockholms universitet.

 

Arbetslivserfarenhet: Har arbetat på IBM i olika befattningar, CIO på Telia, Pharmacia och Eads.

 

Styrelsearbete: Tidigare styrelsemedlem i Föreningssparbanken, OMX, Telelogic, med flera. I dag styrelsemedlem i Acando, Assa Abloy, Avanza och IFS.

 

IT-skrift 1–4

 

 

Fredrik Runnquist

Fredrik Runnquist arbetar i dag i Stockholms Affärsänglar med investeringar i företag i tidiga faser. Coach och leder nätverk inom IT-området. Författare och föredragshållare.

 

Utbildning: Civilingenjör elektroteknik (KTH) och Civilekonom vid Stockholms universitet.

 

Arbetslivserfarenhet: Affärsutvecklare på Ericsson och sedan IT-chef på Ericsson, Philips, Stockholm stad, Posten och Swedbank. Tillika chef för Shared Services (utbildning, inköp med mera) på Swedbank.

 

Styrelsearbete: Tidigare: Ett drygt 20-tal svenska och internationella företag, ordförande i Dataföreningen 2010–2013. I dag: Arbetar inom Stockholms Affärsänglar och sitter i ett antal styrelser. Arbetar som Generell Partner.

 

IT-skrift 1–6